dinsdag, 2. november 2010 - 10:29

Tegenvallende aardappel oogst

Volgens de voorlopige oogstraming van het CBS bedraagt de bruto oogst in 2010 van aardappelen 6,6 miljard kilogram. Dat is 8 procent minder dan in 2009. Ook de raming voor de suikerbietenoogst komt met 5,1 miljard kilogram lager uit.

Voor de zaaiuien is de oogstraming met 1,2 miljard kilogram vrijwel gelijk aan de bruto oogst in 2009. Belangrijk is op te merken dat nog niet alle oogsten gedaan zijn. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat het gehele areaal geoogst gaat worden.

Oogst consumptieaardappelen iets lager
De totale bruto oogst van consumptieaardappelen in 2010 wordt nu geraamd op 3,5 miljard kilogram en dat is 4 procent minder dan in 2009. Deze daling is het gevolg van een lagere hectareopbrengst van aardappelen op zand- of veengrond (- 11 procent). Samen met een lichte stijging van het areaal komt de oogst volgens de raming uit op 1,0 miljard kilogram. De oogst van kleiaardappelen is met 2,5 miljard kilogram nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Hier is de eveneens lagere opbrengst per hectare wel gecompenseerd door een groter areaal.
Provincie:
Tag(s):