woensdag, 22. december 2010 - 17:12

Tekort aan strooizout in Terneuzen

Terneuzen

Vanwege een tekort aan strooizout is de gemeente Terneuzen genoodzaakt de routes van de gladheidbestrijding flink in te korten. De gemeente strooit voorlopig alleen nog op doorgaande wegen en routes naar hulpdiensten.

De zoutleverancier levert al enkele weken geen zout meer en de bodem van de zoutvoorraad is daardoor bijna in zicht.

Het zout dat Terneuzen nu nog heeft, wil de gemeente zo goed en effectief mogelijk gebruiken. Hoe lang de voorraad nog meegaat, is geheel afhankelijk van de vorst en de hoeveelheid sneeuw die er nog gaat vallen.

De zoutleveranciers kunnen de vraag naar strooizout van Rijk, provincies en gemeenten niet meer aan. De gemeente Terneuzen is verrast door het tekort aan zout. Afgelopen maand is nog een contract afgesloten om in januari vierhonderd ton extra op te slaan bij de nieuwe locatie van de gemeentelijke diensten in de Koegorspolder, maar ook deze levering is niet meer zeker. In andere delen van Nederland is er ook een zouttekort, vaak doordat het zout wat nog op voorraad ligt, gereserveerd is voor grotere afnemers. In het buitenland is tevens niet aan zout te komen. Navraag bij verschillende leveranciers daar leverde dan ook niets op.

De gemeente Terneuzen heeft zich aangemeld bij het Zoutloket, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincie en deelnemende gemeenten in Zeeland. Dat vergroot de kans op het verkrijgen van strooizout. Het zoutloket verdeelt het nog aanwezige zout eerlijker tussen de verschillende wegbeheerders maar dit geeft geen enkele garantie op zout. Daarom treft de gemeente nu maatregelen om in ieder geval te kunnen blijven strooien op hoofdwegen.

Het is onmogelijk om de zoutdepots van de gemeente voor een streng winterseizoen zo vol te leggen dat er een gehele winter strooizout voor handen is. Er moet steeds worden aangevuld tijdens winters die veel vorst en sneeuw met zich meebrengen. Dit komt door de grote hoeveelheid zout dat dan voor het strooien nodig is. Zo werd er de laatste weken al vijfhonderd ton zout op de Terneuzense wegen uitgestrooid. Ter vergelijking: bij een gemiddelde winter is er maximaal driehonderdvijftig ton zout nodig.

De gemeente vraagt alle verkeersdeelnemers om extra voorzichtig te zijn.
Provincie:
Tag(s):