maandag, 15. november 2010 - 18:08

Terneuzen houdt wel toezicht op bedrijven met gevaarlijke stoffen

Terneuzen

De VROM-inspectie heeft, zoals onlangs in De Telegraaf werd gemeld, meerdere gemeenten in Nederland laten weten dat het toezicht op bedrijven met gevaarlijke stoffen niet toereikend is.

Ook de gemeente Terneuzen hoort bij de gemeenten die door de inspectie zijn aangeschreven.

De gemeente Terneuzen erkent dat de verslaglegging van de uitgevoerde controle sneller had gemoeten. Maar de conclusies van de inspectie betekenen zeker niet dat er onvoldoende toezicht is op bedrijven met risicovolle stoffen.

De kritische noot van de VROM-inspectie richt zich op het bedrijf De Rijke nabij Sluiskil. De Rijke heeft een vergunning volgens de wet milieubeheer om gevaarlijke stoffen op te slaan (niveau 1). Overigens maakt het bedrijf de laatste periode geen gebruik van de vergunning omdat zij de betreffende risicovolle stoffen momenteel niet opslaan. Dit maakt voor de inspectie verder geen verschil uit.

De gemeente houdt met regelmaat regulier toezicht op vergunningen omtrent gevaarlijke stoffen. Zo is er in september een inspectie bij De Rijke geweest door de gemeente. De bevindingen werden direct per e-mail gemeld aan het bedrijf. Omdat de VROM-inspectie vereist dat correspondentie ook schriftelijk gebeurt, is eind september alsnog een brief gestuurd naar het bedrijf. Er werden bij het bedrijf enkele punten onder de aandacht gebracht, zoals er bij inspecties wel vaker op- of aanmerkingen zijn. Zo werd dit bedrijf gevraagd een brandbeveiligingsinstallatie opnieuw te laten keuren door een erkend bureau.
De VROM-inspectie trok uit administratief oogpunt aan de bel bij de gemeente Terneuzen. Want VROM maakte op 10 september een rapportage en op dat moment moest er een formele brief overlegd kunnen worden. Deze week is VROM op de hoogte gebracht van de gang van zaken en hebben zij de gemeente laten weten dat daarmee het probleem opgelost was.

Reactie wethouder Frank van Hulle:
“Ik betreur het dat op deze manier het beeld ontstaat dat onze inspecties niet in orde zijn. We hadden sneller moeten zijn met het versturen van een brief. Dat moeten we bij volgende inspecties beter doen, dat geven we toe. Maar dat doet volgens mij niks af aan de kwaliteit van onze inspecties. Wij hebben namelijk wel degelijk een goede inspectie bij het betreffende bedrijf gehouden en er is dan ook geen reden vraagtekens te stellen bij de veiligheid van dit bedrijf of andere bedrijven in onze gemeente.”
Provincie:
Tag(s):