maandag, 6. september 2010 - 22:30

Tijdelijk schoolgebouw in het Groene Hart in Zuidwolde in gebruik

Zuidwolde

Sinds het nieuwe schooljaar is het tijdelijke schoolgebouw in het Groene Hart in Zuidwolde in gebruik. Het gebouw is er voor de leerlingen van hoogste groepen van obs d’Ekkelboom en obs De Zwermkorf. Ook kunnen kinderen er terecht voor buitenschoolse opvang en kinderopvang. Het tijdelijke schoolgebouw zal er twee jaar staan en biedt de kans om de bestaande schoolgebouwen in Zuidwolde om te vormen tot brede scholen.

De ingebruikname van de tijdelijke huisvesting markeert een bijzonder moment voor de openbare scholen d’Ekkelboom en De Zwermkorf. Zij fuseren per 1 augustus 2012. Nu al zijn in de tijdelijke school groepen samengevoegd en geven leerkrachten van beide scholen samen onderwijs. De komende tijd worden ook de onderwijsprogramma’s op elkaar afgestemd.

De huisvesting in het Groene Hart is een volwaardig schoolgebouw met onder meer goede warmte- en geluidsisolerende voorzieningen, een cv-installatie en ICT-voorzieningen. Om de school ligt een tijdelijke speelplaats. De school ligt op loopafstand van obs d’Ekkelboom, waarin de lagere groepen zijn gehuisvest. De directe nabijheid van beide scholen is van belang voor een soepel fusieproces.

De openbare fusieschool vindt vanaf augustus 2012 onderdak in de Brede School aan de Schoolbrink. Dit complex biedt naast de school onderdak aan kinder- en buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en muziekvereniging Woudklank. Zo krijgen kinderen overdag volop kansen zich breed te ontwikkelen en wordt het voor ouders makkelijker zorg en werk te combineren. Zodra de Brede School Schoolbrink gereed is, wordt
het tijdelijke schoolgebouw afgebroken en krijgen de gebruikers van het Groene Hart hun vertrouwde park weer volledig tot hun beschikking.
Provincie:
Tag(s):