woensdag, 20. oktober 2010 - 15:29

Tilburgse pastoor moet vroege klokgelui dempen

Breda/Tilburg

De rechtbank Breda heeft de gemeente Tilburg in het gelijk gesteld in een geschil over het luiden van de klok van de Margarita Maria Alacoquekerk in Tilburg.

Volgens de rechtbank mag de gemeente pastoor Harm Schilder verbieden om de klok gedurende een deel van het etmaal boven een bepaald geluidsniveau te luiden. Dit op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per geconstateerde overtreding, met een maximum van 50.000 euro.

Tussen 23.00 uur en 7.30 uur moet het klokgelui gedempt worden. Van 23.00 uur tot 7.00 uur geldt het nachtelijke geluidsniveau en tussen 7.00 uur en 7.30 uur geldt een wat hoger geluidsniveau.

Ook hiermee kan de pastoor in ieder geval een aantal parochianen bereiken. Van 7.30 uur tot 23.00 uur gelden voor het luiden van de kerkklokken helemaal geen beperkingen. De rechtbank volgt de pastoor dan ook niet in zijn standpunt dat de geluidsbeperking in de APV de belijdenis van godsdienst in feite onmogelijk maakt. De stelling van de pastoor dat hij het geluid van de klokken niet kan dempen, vindt de rechtbank onvoldoende aannemelijk.

De pastoor van de Margarita Mariakerk in Tilburg leidt al jaren dagelijks om 7.30 uur een kerkdienst. Daarvoor luidt hij vanaf 7.15 uur de klok. Een aantal omwonenden ondervindt hinder van dit klokgelui en heeft aan de gemeente gevraagd om hieraan een einde te maken.

Een eerder verbod van het klokgelui werd door de rechtbank in 2007 vernietigd. Daarna paste de gemeente Tilburg de APV aan. De gemeente constateerde in 2009 enkele malen dat de geluidsnorm was overtreden, en gelastte de pastoor om het klokgelui binnen de grenzen te houden. De pastoor stelde hiertegen beroep in bij de rechtbank.
Provincie:
Tag(s):