vrijdag, 17. september 2010 - 14:02

Tjibbe Joustra benoemt tot voorzitter Onderzoeksraad voor veiligheid

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ermee ingestemd om mr. T.H.J. Tjibbe Joustra voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekendgemaakt.

De benoeming gaat in op 1 februari 2011. De heer 59-jarige Joustra volgt prof. mr. Pieter van Vollenhoven op, die dan zes jaar voorzitter van de Onderzoeksraad is geweest.

De heer Joustra was van 1987 tot 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarna was hij voorzitter van de raad van bestuur van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Van 2004 tot 2009 was hij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van het Productschap Tuinbouw en voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.

De Onderzoeksraad voor veiligheid doet onafhankelijk onderzoek na rampen, ongevallen en incidenten. De raad is actief binnen de sectoren luchtvaart, scheepvaart, railverkeer, wegverkeer, defensie, gezondheid van mens en dier, industrie, buisleidingen en netwerken, bouw en dienstverlening, water en crisisbeheersing/hulpverlening.

De Onderzoeksraad bestaat uit vijf vaste leden. Naast de voorzitter zijn dat nu mr. J. (Joost) Hulsenbek (vice-voorzitter), mevrouw mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf, prof. dr. ing. F.J.H. (Ferdinand) Mertens en dr. ir. K. (Koos) Visser.
Provincie:
Tag(s):