donderdag, 29. juli 2010 - 14:46

Toch extra uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten

Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft donderdag in twintig zaken beslist dat de gemeente Amsterdam ten onrechte de bijzondere bijstandsuitkeringen van deze groep chronisch zieken en gehandicapten heeft gekort.

Omdat het om een kwetsbare groep gaat, heeft de rechtbank de zaken zelf afgehandeld. Door de uitspraak zijn de oude - hogere - bijstanduitkeringen weer herleefd. De gemeente Amsterdam heeft in de loop van 2009 aan chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam laten weten dat hun uitkering wijzigt vanwege nieuwe beleidsregels.

De gemeente Amsterdam heeft niet naar de individuele omstandigheden gekeken en alleen de vaste vergoedingen voor de kostenposten uit het nieuwe beleid toegekend. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit in strijd is met de wet. Als de persoonlijke omstandigheden daar aanleiding voor geven, dan moet de gemeente meer bijzondere bijstand toekennen. Nieuw beleid kan en mag dat niet veranderen.

Voor chronisch zieken en gehandicapten die niet in beroep zijn gegaan tegen hun nieuwe uitkering, kan deze uitspraak reden zijn om de gemeente te vragen alsnog hun persoonlijke omstandigheden te beoordelen.
Provincie:
Tag(s):