vrijdag, 23. juli 2010 - 11:00

Toegestane alcoholpromillage voor schippers verlaagd

Den Haag

Het toegestane alcoholpromillage voor schippers wordt vanaf 24 juli 2010 verlaagd van 0,8 naar 0,5 promille. ‘Dit is de belangrijkste consequentie van de wijziging van de Scheepvaartverkeerswet die op die dag van kracht wordt’, meldt het ministerie van Verkeer en Waterstaat vrijdag

Het lagere promillage gold al voor de Rijn, Waal en Lek en wordt nu uitgebreid naar de overige wateren. De maatregel geldt voor beroepsschippers én recreatievaarders, zoals zeilers en bestuurders van snelle motorboten.

Doel van de maatregel is dat personen scherp en alert zijn als zij een vaartuig besturen. De Nederlandse regels worden hiermee in overeenstemming gebracht met omringende landen, en met de regels voor de weg.

Inmiddels heeft de ministerraad, op voorstel minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, ook ingestemd met een wetsvoorstel waarin het mogelijk wordt om van schippers die de regels overtreden, het vaarbewijs in te nemen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. De huidige wetswijziging voorziet nog niet in deze mogelijkheid.

Snelle motorboten
Daarnaast is kort geleden de Regeling snelle motorboten gewijzigd. Verzoeken van vaarweggebruikers om gebieden te wijzigen, zijn hierin meegenomen. Met de huidige wijziging zijn de gebieden en seizoenen voor varen met snelle motorboten uitgebreid.

Voorlichting en handhaving
Vaarweggebruikers worden de komende weken geϊnformeerd over de wijzigingen. Rijkswaterstaat verspreidt een flyer in onder meer de jachthavens. Bij een aantal regionale zenders is een radiospotje te horen.

Rijkswaterstaat en de Dienst Waterpolitie van het KLPD handhaven samen de regels op de rijksvaarwegen. De hoogte van de boete bij overtreding hangt af van de ernst van de overtreding.
Provincie:
Tag(s):