vrijdag, 17. december 2010 - 22:09

Traditioneel carbidschieten moet veilig blijven in De Wolden

De Wolden

Op veel plekken binnen De Wolden schieten inwoners met carbid op oudejaarsdag. Een traditie waaraan veel mensen plezier beleven. Toch is de afgelopen jaren een toename zichtbaar in het aantal overlastmeldingen en schades veroorzaakt door carbidschieten. Sommige inwoners gebruiken steeds grotere kanonnen en op enkele plekken wordt dichtbij woningen geschoten. Op 31 december 2010 gaan een wijkagent en een gemeentelijke toezichthouder toezien of het schieten van carbid veilig en volgens de regels gebeurt.

Burgemeester Peter Snijders: “Carbid schieten hoort bij de jaarwisseling en bij onze gemeente. Als gemeente zijn we er niet op uit deze traditie aan banden te leggen. Wel maak ik me zorgen om de veiligheid van schieters en omstanders. Daarnaast vind ik dat overlast voor omwonenden zoveel mogelijk moet worden beperkt. De jaarwisseling is tenslotte een feestje, we willen samen veilig het nieuwe jaar in.”

De wijkagent en de toezichthouder gaan mensen aanspreken wanneer zij onveilig of in strijd met de regels carbidschieten. Wanneer zij een onveilige situatie aantreffen, treden ze handhavend op. In preventieve sfeer heeft de gemeente onlangs gesproken met inwoners in Ruinen en Ruinerwold die graag carbidschieten om te kijken naar een veilige manier. De komende jaren vinden deze gespreken ook in andere dorpen plaats..

Om de veiligheid te kunnen waarborgen en om schades en overlast te beperken, heeft de gemeente in haar Algemene Plaatselijke Verordening regels vastgesteld voor het schieten van carbid. Zo heeft de gemeente bepaald dat er alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur geschoten mag worden. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van melkbussen en/of soortgelijk materiaal met een maximale inhoud van vijftig liter.
Provincie:
Tag(s):