maandag, 22. november 2010 - 14:57

Turkije legt Nederlands vonnis ten uitvoer

Zwolle

Het Team Executie Strafvonnissen (TES) in Zwolle heeft in Turkije een 54-jarige man opgespoord die in 2004 in hoger beroep tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor het medeplegen van een dubbele moord in Rotterdam.

'Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten is de tenuitvoerlegging van de straf overgedragen aan Turkije', meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

De rechtbank in Aksaray heeft de man inmiddels een gevangenisstraf van eveneens 20 jaar opgelegd. Het is de eerste keer in een zaak van het TES dat Turkije de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis overneemt.

De man heeft op 31 mei 2002 zijn destijds 15-jarige zoon aangezet om zijn voormalige schoondochter en haar nieuwe echtgenoot om het leven te brengen. De Rechtbank Rotterdam achtte het medeplegen van moord door de vader destijds niet bewezen en sprak de man in februari 2003 vrij.

In hoger beroep werd hij in april 2004 alsnog voor de moord veroordeeld en dit vonnis is door de Hoge Raad in stand gelaten. Sinds zijn vrijspraak was de man echter spoorloos waardoor hij zijn straf — behoudens de voorlopige hechtenis — nooit heeft uitgezeten.

Eind 2006 is deze zaak opgepakt door het Team Executie Strafvonnissen (TES). Het TES stelde vast dat de man in Turkije verbleef. Omdat Turkije geen eigen onderdanen uitlevert, is besloten om het Nederlandse vonnis over te dragen aan Turkije.

Op grond van het Europees Verdrag inzake de Internationale Geldigheid van Strafvonnissen is door tussenkomst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Turkse autoriteiten verzocht de tenuitvoerlegging van het Nederlandse vonnis over te nemen.

De Rechtbank in Aksaray besloot in augustus dat tot tenuitvoerlegging van de straf kon worden overgegaan en heeft de man ook tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Deze uitspraak is nog niet onherroepelijk. De man zit in Turkije sinds november 2009 vast.

Het Team Executie Strafvonnissen (TES) is een samenwerkingsverband tussen de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie Zwolle. Het TES spoort veroordeelden op die hun straf nog (deels) moeten uitzitten.

Daarnaast draagt dit team tevens zorg voor uitleveringsprocedures en — in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie - voor WOTS-procedures. De WOTS (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen) regelt het internationaal overdragen van strafvonnissen, waardoor landen elkaars strafvonnissen ten uitvoer leggen of een veroordeelde zijn straf in het land van herkomst kan uitzitten.
Provincie:
Tag(s):