woensdag, 24. november 2010 - 17:39

Twee café's op last van gemeente Weert gesloten

Weert

In Weert zijn de café’s Wijnen en De Wacht gesloten omdat het gemeentebestuur de benodigde exploitatievergunningen geweigerd resp. ingetrokken heeft. Dit naar aanleiding van uitgebrachte rapportages van het Bureau BIBOB, waarin werd gesteld dat er ernstig gevaar bestaat dat deze exploitatievergunningen mede gebruikt kunnen worden voor strafbare handelingen.

De exploitant van café Wijnen heeft beroep aangetekend en daarnaast aan de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd.
Dit laatste verzoek is door de voorzieningenrechter niet in behandeling genomen omdat het griffierecht niet betaald was. Daarnaast was tijdens de rechtszitting noch de exploitant noch iemand, die hem vertegenwoordigde, aanwezig.

Op het namens de exploitant van café De wacht ingediende bezwaarschrift dient nog beslist te worden. Ook door hem is om een voorlopige voorziening gevraagd.
Deze is op 24 november 2010 door de voorzieningenrechter afgewezen.
Provincie:
Tag(s):