maandag, 23. augustus 2010 - 19:22

Twee duinovergangen Kop van Schouwen voor iedereen bereikbaar

Schouwen-Duiveland

De Provincie Zeeland heeft aan de gemeente Schouwen-Duiveland een vergunning verleend voor het verharden en verbreden van de duinovergangen Speelduin en Scholderlaan in het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

In 2011 zijn de twee duinovergangen voor iedereen bereikbaar.

Het Noordzeestrand is één van de belangrijkste trekkers voor de recreatiesector in de gemeente Schouwen-Duiveland. De vergunning laat zien dat wanneer er zorgvuldig wordt omgesprongen met de betrokken natuurbelangen, natuur en recreatie goed met elkaar kunnen optrekken. Naast de verbreding en verharding van de overgangen worden er rustbankjes geplaatst. Ook wordt de trap aan de Scholderlaan verwijderd. De werkzaamheden starten in het najaar van 2010.

Aan de vergunning zijn een aantal voorschriften verbonden om de natuur in het Natura 2000-gebied te beschermen, overeenkomstig de Natuurbeschermingswet 1998. Zo vinden de werkzaamheden in een zo kort mogelijke aaneengesloten periode en buiten het broedseizoen plaats. Het werk wordt uitgevoerd in het kader van het "Euregioproject 120 Kilometer Kustkwaliteit".

De duinen op Schouwen zijn van internationale allure vanwege de 'wandelende' duinen, bijzondere duingraslanden, vochtige duinvalleien en soortenrijke laaggroeiende duindoornstruiken. Het natuurgebied is verder van internationaal belang vanwege het voorkomen van de noordse woelmuis, de nauwe korfslak en een orchidee: de groenknolorchis.
Provincie:
Tag(s):