woensdag, 21. juli 2010 - 22:29

Twee ton voor restauratie boerderij Begeman

Boerderij Begeman in Nieuw Annerveen wordt grondig gerestaureerd. Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen hiervoor 200.000 euro beschikbaar aan Stichting Het Drentse Landschap, eigenaar van het rijksmonumentale pand. Met de restauratie wordt de boerderij in de oude staat teruggebracht. Daarbij krijgt het een meervoudige gebruiksfunctie.

Eind 2007 heeft Stichting Het Drentse Landschap (HDL) de karakteristieke boerderij in het Hunzedal aangekocht en in beheer genomen. De cascorestauratie van het volledig uitgeleefde pand is reeds uitgevoerd. HDL wil nu de restauratie afmaken en het pand een multifunctionele toepassing geven. Zo krijgt de boerderij, naast een woonfunctie, een functie voor erfgoedlogies, toeristisch informatiepunt en een multifunctionele ruimte voor scholen en verenigingen.

Boerderij Begeman is een uniek en beeldbepalend Rijksmonument gelegen op een zandrug langs de Hunze bij Nieuw Annerveen. Al vanaf 1630 ligt hier een boerderij. De huidige boerderij dateert van 1813 en bevat nog een oude muurplaat uit 1680 en ankergebinten uit 1725, die van haar voorganger afkomstig zijn. In de boerderij zelf zijn nog tegeltableaus uit 1790 te vinden.

Met de restauratie blijft de cultuurhistorische waarde van de boerderij behouden voor de streek. Het betekent bovendien een stimulans voor recreatie en toerisme in het landelijk gebied.

De totale kosten van de restauratie bedragen 550.000 euro. Hiervan wordt 100.000 euro bekostigd uit Europese subsidies en 200.000 uit provinciale middelen (50.000 euro uit het programma voor het landelijk gebied en 150.000 euro uit de herbestemmingsregeling via stichting Drents Plateau). Ook de gemeente Aa en Hunze (20.000 euro) draagt bij. De overige kosten worden gedekt door HDL en derden. Naar verwachting starten de werkzaamheden in september 2010 en worden in juni 2011 voltooid.
Provincie:
Tag(s):