woensdag, 10. november 2010 - 22:27

Uitdaging voor Politie Drenthe ondanks zwaar weer

Assen

Het Regionaal College heeft woensdag het jaarplan, de begroting en de formatie van Politie Drenthe voor 2011 vastgesteld. Het is voor het korps een uitdaging om de prestaties te continueren in 2011. De afgelopen periode werd in ‘zwaar weer’ gewerkt. De financiële omstandigheden maken de bedrijfsvoering van het korps steeds complexer.

Het politiewerk in 2011 staat in het teken van de thema’s: jeugd, geweld, georganiseerde hennepteelt, mensenhandel, digitale opsporing, fraude, aanpak kinderporno, ontnemen van crimineel vermogen en huiselijk- en eergerelateerd geweld. De doorontwikkeling van de leidende principes van politiewerk, namelijk informatiegestuurd en gebiedsgebonden zijn hierbij van groot belang.

De financiële situatie van het korps Drenthe is al meerdere jaren zorgelijk. Dit terwijl het korps op materieel vlak een sober beleid hanteert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarom in 2008 het besluit genomen het korps onder toezicht te plaatsen, maar ook financieel te steunen. Naar verwachting heeft het korps in 2016 een sluitende begroting. Op korte termijn zal meer informatie beschikbaar komen op basis van de regeringsvoornemens, die beschouwing van sterkte en capaciteit beïnvloedt. Belangrijk is dat op grond van de nu beschikbare informatie in 2011 de feitelijk beschikbare operationele capaciteit niet onder de door het Regionaal College gehanteerde norm zal komen.Het volume van de totale formatie blijft ongewijzigd ten opzichte van 2010.

Politie Drenthe wil zich niet op voorhand laten leiden door de beperkingen en ontwikkelingen. Het blijft een uitdaging om te werken binnen de context van de ingrijpende financiële problematiek en de voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen. Deze uitdaging wordt nog groter, nu ook veranderingen op regeringsniveau en daarmee verbonden organisatiewijzigingen hun schaduw vooruit werpen. Zeker is dat ondanks alle veranderingen en onzekerheid Politie Drenthe haar ambities niet verandert: een veilig(er) Drenthe is en blijft de richting.
Provincie:
Tag(s):