woensdag, 10. november 2010 - 21:24

Uitkeringsgerechtigden in Emmen kopen te dure auto

Emmen

De afdeling Handhaving en Invordering van de gemeente Emmen heeft een controle gehouden op autobezit van uitkeringsgerechtigden in de gemeente. Naar aanleiding hiervan is voor twee personen de uitkering beëindigd en bij één de uitkering over een bepaalde periode teruggevorderd. De totale besparing door de beëindigde uitkeringen bedraagt € 26.000,-.

Om er zeker van te zijn dat alleen personen die recht hebben op een uitkering deze ontvangen, controleert de gemeente de informatie die wordt doorgegeven via het aanvraagformulier. Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens zoals die bekend zijn bij instanties als de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het wegverkeer. Ook als een uitkering eenmaal is toegekend, worden de gegevens nog regelmatig gecontroleerd.

Tijdens het onderzoek kwamen er 116 signalen binnen van een verandering van autobezit. Er is nader onderzoek gedaan naar achttien zaken. Bij twee klanten is de uitkering beëindigd en bij één is de uitkering over een bepaalde periode teruggevorderd, wegens autohandel. De totale besparing door de beëindigde uitkeringen bedraagt € 26.000,-.

Ieder jaar doet de afdeling Handhaving en Invordering diverse themacontroles, zoals de controle op autobezit. Hierbij worden de Burger Service Nummers van WWB-cliënten (wet werk en bijstand) gekoppeld aan de gegevens van de rijksdienst voor het wegverkeer. Op basis hiervan worden signalen doorgegeven over veranderingen in het autobezit van de WWB-cliënten.
Provincie:
Tag(s):