zaterdag, 14. augustus 2010 - 8:46

Uitslag onderzoek naar asbest in Kohnstammschool

Utrecht

Bij werkzaamheden nu ook asbest aangetroffen in andere school.

In de zomervakantieperiode is geconstateerd dat beschadigde tegels in de gangen van het gebouw aan de Rubenslaan asbest bevatten.

Uit asbestonderzoek in het gebouw van de Kohnstammschool aan de Rubenslaan in Utrecht blijkt dat de gemeten concentratie aan asbestvezels zich onder het risiconiveau bevindt. Dergelijke concentraties komen ook voor in de buitenlucht. Het gebouw is weer veilig en toegankelijk verklaard. Uit voorzorg worden er toch enkele maatregelen genomen.

Ondanks het feit dat er geen gevaar bestaat voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten, hebben gemeente en schoolbestuur toch besloten de beschadigde tegels te isoleren. Dat gebeurt door over de tegels een dekvloer van cement aan te brengen. Deze vloer wordt vandaag en morgen aangebracht. Uit voorzorg worden ook de achterwanden in de toiletten geïsoleerd.

Gemeente en schoolbestuur gaan er vanuit dat alle groepen op maandag 16 augustus a.s. het nieuwe schoolseizoen gewoon in het gebouw aan de Rubenslaan kunnen beginnen.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn in het schoolgebouw van basisschool De Brug aan de Billitonkade in Utrecht in het speellokaal asbesthoudende materialen aangetroffen. De werkzaamheden zijn onmiddellijk gestopt en het schoolbestuur heeft in overleg met de gemeente meteen een onderzoek laten instellen door een gespecialiseerd bedrijf.

Inmiddels is ook dit gebouw veilig verklaard en kunnen de kinderen komende maandag aan hun nieuwe schoolseizoen beginnen.
Provincie:
Tag(s):