vrijdag, 29. januari 2010 - 7:42

Uitspraak zaak 'Caribe' komt hard aan bij politie (BON112)

De uitspraak van de rechtbank Breda van woensdag 27 januari 2010 in het rechercheonderzoek 'Caribe' is hard aangekomen in het politiekorps Midden en West Brabant. De rechter heeft het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard, waardoor acht verdachten vrijuit zijn gegaan. De strafzaak is daarmee afgelopen.

Al eerder deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat zij aan de Rijksrecherche de opdracht heeft gegeven om te starten met een feitenonderzoek in de 'Caribezaak'. Dit feitenonderzoek moet uiteindelijk een reconstructie opleveren van het verloop van het verhoor van de bekennende hoofdverdachte in relatie tot het opmaken van het proces-verbaal.

In afwachting van het onderzoek worden drie politiemensen die deel uitmaakten van het rechercheteam, op een andere plek in het korps tewerkgesteld. De drie worden niet buiten functie gesteld, er worden geen disciplinaire maatregelen genomen.

Plaats vervangend korpschef Dick Schouten:
'Ik vind deze uitspraak heftig en erg teleurstellend. Het gaat hier om een omvangrijk rechercheonderzoek waarin wij als korps heel veel hebben geïnvesteerd. Het is zeer pijnlijk om te zien dat acht verdachten uiteindelijk vrijuit gaan. Dit alles nog los van de imagoschade die dit oplevert. Het is goed dat er nu een Rijksrechercheonderzoek komt zodat diepgaand wordt uitgezocht wat er nu mogelijk mis is gegaan. Hoe wrang het ook is, maar hier kunnen en moeten we ook van leren.'
Provincie:
Tag(s):