woensdag, 27. oktober 2010 - 10:45

Utrecht start registratie raamprostituees

Utrecht

De gemeente Utrecht start met het registratieproces van alle vrouwen die werken in de raamprostitutie aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat.

De vrouwen zijn vandaag per brief opgeroepen zich te melden bij de GG&GD. Registratie is één van de maatregelen die de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie nemen om mensenhandel en dwang in de raamprostitutie te bestrijden.

De registratie vindt plaats in een persoonlijk gesprek tussen de prostituee en een medewerker van de GG&GD gemeente Utrecht. De GG&GD neemt gegevens op over de identiteit, leeftijd, verblijfsstatus en werkvergunning. In het gesprek wordt ook voorlichting gegeven over onder meer de hulpverlening, gezondheid, uitstapprogramma en de werkwijze van politie, toezichthouders en belastingdienst. De medewerker van de GG&GD let ook op signalen van dwang. Mocht tijdens een gesprek blijken dat een vrouw verdere hulp of advies nodig heeft, dan volgt een uitnodiging voor een tweede gesprek of een doorverwijzing naar andere instanties. Signalen die wijzen op mensenhandel of dwang mogen niet worden geregistreerd. De GG&GD kan ze – mits goed onderbouwd – wel doorgeven aan de politie of hulpverlening.

De registratie krijgt een geldigheidsduur van twee jaar. Het college van b en w heeft het voornemen de kosten van de registratie voor ongeveer de helft aan de vrouwen door te belasten in de vorm van een legesheffing van € 60,-. De gemeenteraad neemt begin december een besluit over het voorstel om de legesverordening te wijzigen.
Provincie:
Tag(s):