donderdag, 4. november 2010 - 15:37

Utrechtse werkgevers trekken één lijn

Utrecht

De Utrechtse werkgevers met publieke taken trekken één lijn tegen agressie en geweld tegen hun medewerkers.

In de werkconferentie 'Waar ligt de grens?' op 9 november leggen de gemeente Utrecht, politie, Openbaar Ministerie en de Utrechtse organisaties met publieke taken de basis voor eenduidig veiligheidsbeleid.

De gemeente Utrecht wil dat organisaties met een publieke taak het veiligheidsbeleid stevig verankeren in hun bedrijfsvoering. Bij voorkeur op een uniforme manier, zodat er een Utrechtse norm ontstaat die voorschrijft dat je tegen iemand met een publieke taak — buschauffeurs, docenten, ambulancepersoneel, gemeenteambtenaren, politieagenten — je fatsoen houdt. De gemeente coördineert met de politie en het Openbaar Ministerie daarom het project Veilige Publieke Taak Utrecht. Naast een steviger veiligheidsbeleid beoogt dat een verhoging van de bereidheid om aangifte te doen, voortvarende afhandeling van incidenten en versterking van eigen maatregelen (preventie, sancties) door werkgevers met publieke taken.

Eenduidig veiligheidsbeleid biedt duidelijkheid aan daders en slachtoffers. De boodschap aan de dader is dat agressie en geweld tegen personeel met een publieke taak niet wordt getolereerd. En aan de medewerkers dat de werkgever een grens trekt en achter zijn mensen staat. Als het tot een aangifte komt, kan dat op het adres van de werkgever in plaats van het privéadres.

Een aantal Utrechtse organisaties en gemeentelijke diensten heeft dit jaar in een serie bijeenkomsten gesproken over het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers. Hoe ga je om met agressie en geweld? Wat kan en moet de werkgever doen? Hoe ga je om met dilemma's rond aangifte? En vooral: waar trek je de grens en hoe doe je dat? De resultaten van het project Veilige Publieke Taak Utrecht — best practices en handreikingen voor aangiftebeleid, schadeverhaal en eigen interventies — delen en verrijken de Utrechtse organisaties met elkaar tijdens de werkconferentie 'Waar ligt de grens?' op 9 november. De conferentie wordt afgesloten met een verklaring van de driehoek stad Utrecht: burgemeester A. Wolfsen, officier van Justitie S. Terporten-Hop en districtschef Utrecht stad van politie J. van Renswoude.
Provincie:
Tag(s):