donderdag, 8. juli 2010 - 9:44

Utrechtse wethouder Kreijkamp ondertekent convenant veilige school

Utrecht

De Utrechtse wijk Zuidwest is volop in beweging, ook als het gaat om veiligheid. Scholen, politie, gemeente, de wijkwelzijnorganisatie en het Openbaar Ministerie werken steeds intensiever samen voor een veilig klimaat in en om scholen.

Daarom hebben deze instellingen besloten hun samenwerking vast te leggen in het convenant veiligheid en onderwijs. Dit convenant ondertekenen zij vandaag, donderdag 8 juli, in aanwezigheid van wethouder Jeroen Kreijkamp (Onderwijs).

"Het is essentieel bij veiligheidsvraagstukken ook scholen te betrekken, want elke school staat midden in de samenleving", aldus onderwijswethouder Kreijkamp, die namens het college van b en w het convenant ondertekent. "Eigenlijk is elke school een samenleving op zich. Kinderen en jongeren leren niet alleen op straat hun grenzen kennen en verkennen, maar ook op school. Sociale vaardigheden zijn daarom net zo belangrijk als taal en rekenen. Scholen dragen aan deze ontwikkeling bij. In die rol weten scholen zich door andere partijen gesteund, zoals dit convenant laat zien."

"We willen een veilig klimaat in en om scholen verder stimuleren. Ook willen we zo overlast, vandalisme en criminaliteit rondom scholen tegengaan. Om in deze doelen te slagen, is intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partners noodzakelijk. Dit convenant helpt daarbij", aldus Kreijkamp. De samenwerking is breed, met deelname van de onderwijsinstellingen Globe College, Unic, ROC ASA, ROC Midden Nederland, X11 en het Grafisch Lyceum.

Dit samenwerkingsverband is niet het eerste in Zuidwest. Eerder al, in november 2009, tekende burgemeester Aleid Wolfsen de intentieverklaring "Veilige School", het startsignaal voor structurele samenwerking ten behoeve van veilige scholen.
Provincie:
Tag(s):