zaterdag, 2. oktober 2010 - 2:07

Uw woning in de watten in Apeldoorn

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is deze week van start gegaan met Uw woning in de watten: een pilotproject waarmee woningeigenaren hun huis op een zo gemakkelijk mogelijke manier energiezuinig kunnen maken.

Uw woning in de watten richt zich op eigenaar-bewoners met een woning van voor 1990. Het duurzamer maken van bestaande woningen is belangrijk voor het verduurzamen van Apeldoorn.

Uw woning in de watten helpt woningeigenaren door het aanbieden van een totaalpakket, van energie-advies tot het uitvoeren van maatregelen, aanvragen van eventuele subsidies en het regelen van een passende financiering. Bewoners zien hun investering vertaald in lagere energielasten.

De komende maanden richt Uw woning in de watten zich op bijna 1400 huishoudens in Anklaar-Sprenkelaar. De aanpak per buurt zorgt voor schaalvoordelen voor leveranciers, die weer kunnen worden doorberekend aan bewoners. Bovendien kunnen bewoners elkaar enthousiast maken.

De maatregelen worden geadviseerd en uitgevoerd door onafhankelijke adviseurs en ondernemers uit de regio. De gemeente beperkt zich tot regie over het project.

Meer informatie over Uw woning in de watten is te vinden op www.uwwoningindewatten.nl.
Provincie:
Tag(s):