donderdag, 7. oktober 2010 - 1:43

Vaardigheidstoetsen Zeeuwse Week van de Veiligheid

Zeeland

Zaterdag 9 oktober organiseert Veiligheidsregio Zeeland de vaardigheidstoetsen 2010 voor 32 brandweerploegen en 8 Officieren van Dienst Brandweer in samenwerking met het brandweerkorps van de gemeente Sluis.

In het oefenscenario is extra aandacht besteed aan de samenwerking met de geneeskundige hulpverlening. Officieren van Dienst Geneeskundig vervullen hun rol tijdens de vaardigheidstoetsen op deze dag.

De grote deelname bewijst hoeveel belang de korpsen hechten aan het realistisch toetsen van hun kwaliteit. Jaarlijks besteden brandweerlieden vele uren aan oefeningen, trainingen en cursussen. Dit doen zij om hun kennis en vaardigheden op een hoog peil te houden, zodat zij hun werk op het gebied van brandweerzorg, hulpverlening en rampenbestrijding op professionele wijze kunnen doen. De inspanningen van de brandweer zijn onmisbaar, maar soms onzichtbaar.

Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom op deze dag om met eigen ogen te zien dat hulpverleners, in het bijzonder brandweerpersoneel, meer doen dan alleen blussen.

De oefening heeft een Zeeuws karakter, er is veel tijd gestoken in de voorbereiding van de oefenscenario’s. De toetsen dragen bij aan een vergroting van de kennis, de vaardigheden en de contacten van alle deelnemers.

De vaardigheidstoetsen op 9 oktober worden georganiseerd in het kader van de Eerste Zeeuwse Week van de Veiligheid van 9 tot en met 16 oktober 2010. Dit is een initiatief van: Veiligheidsregio Zeeland, Politie Zeeland, Brandweer Zeeland en GHOR Zeeland. Het thema van deze week in 2010 is: 'Samenwerking maakt de Zeeuwse veiligheid krachtig'!

Het doel van deze week is onder andere de overheid, medewerkers van hulpdiensten en vooral burgers te betrekken bij wisselende thema's op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. Met de vaardigheidstoetsen op 9 oktober wordt de start van de Zeeuwse Week voor de Veiligheid ingeluid.

Meer informatie:www.vrzeeland.nl/veiligheidsweek.
Provincie:
Tag(s):