dinsdag, 28. september 2010 - 10:38

Vakcentrales slaan alarm over aantasten vakantierechten werknemers

Utrecht

FNV, CNV en MHP hebben grote bezwaren tegen het wetsvoorstel van het demissionaire kabinet om het opsparen van vakantiedagen te beperken. In een gezamenlijke brief vragen zij de Tweede Kamer de plannen van het kabinet te corrigeren. Nu kunnen werknemers hun vakantiedagen nog vijf jaar opsparen. Als het aan het kabinet ligt, wordt dat teruggebracht tot anderhalf jaar.

Het voorstel betreft de twintig wettelijke vakantiedagen waar iedereen recht op heeft. Extra vakantiedagen, die bijvoorbeeld in de cao worden afgesproken, vallen er buiten. Aanleiding voor de maatregel is een uitspraak van het Europese Hof die het verbiedt om onderscheid te maken tussen zieke en niet-zieke werknemers. De beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers in de Nederlandse wet is niet langer geoorloofd door deze uitspraken.

De drie vakcentrales verwijten minister Donner dat hij in plaats van deze fout te herstellen door de wet in overeenstemming te brengen met Europees recht een verslechtering voorstelt voor alle werknemers. Dit onder het mom dat te lang uitstellen van vakantie de veiligheid en gezondheid in gevaar zou brengen. Ook de vakcentrales vinden het een goede zaak als werknemers regelmatig vrij nemen. Maar met deze wettelijke verplichting voor iedereen, schiet het kabinet door, zeggen zij, en staat het wetsvoorstel op gespannen voet met de doelstelling van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn
Provincie:
Tag(s):