donderdag, 7. oktober 2010 - 13:48

Van der Zaag benoemd tot waarnemend burgemeester van Winsum.

Winsum

De Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, de heer Max van den Berg, heeft de heer Pieter van der Zaag benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Winsum vanaf 11 oktober 2010 totdat de huidige burgemeester zich weer gezond heeft gemeld. Hij hoopt zelf dat dit begin 2011 het geval zal kunnen zijn.

De Commissaris van de Koningin heeft na overleg met de fractievoorzitters en de wethouders besloten tot het aanstellen van een waarnemer in verband met de ziekte van burgemeester Michels. Vanwege de bestuurlijke situatie in Winsum, de voortgang van een aantal belangrijke projecten en de komende bezuinigingen is aanstelling van een waarnemer in het belang van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):