woensdag, 6. oktober 2010 - 9:59

'Vangstverbod giftige paling'

Den Haag

De Partij voor de Dieren zal vandaag in het spoedoverleg over dioxine in Nederlandse paling aandringen op een vangstverbod in de grote rivieren en de Biesbosch.

Uit een uitzending van Zembla bleek onlangs dat het verbod van het op de markt brengen van met dioxine vervuilde vis op grote schaal aan de laars wordt gelapt door de binnenvisserij. Er wordt gewoon gevist in sterk vervuilde gebieden, waarna de vangst willens en wetens wordt verhandeld en aan niets vermoedende consumenten wordt verkocht. Ondanks toezeggingen aan de Kamer dat de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) streng zou toezien op het verhandelen van dioxinepaling, greep de minister van LNV niet in.
Provincie:
Tag(s):