woensdag, 8. december 2010 - 19:10

Veel Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders

Amsterdam

In 2009 werden 2 636 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Het Nederlands geboortecijfer voor tieners behoort daarmee tot de laagste ter wereld. Het aantal geboorten onder Antilliaanse en Surinaamse tieners in Nederland blijft echter hoog.

Vorig jaar bedroeg het geboortecijfer voor tieners in Nederland 5,3 geboorten per duizend meisjes van 15-19 jaar. Dit cijfer is al enkele jaren vrijwel stabiel.

In Europa telt alleen Zwitserland minder tienermoeders dan Nederland. Het Nederlandse cijfer is veel lager dan dat van de Oost-Europese en Angelsaksische landen. In de VS is het geboortecijfer van tienermeisjes ongeveer acht keer zo hoog als in ons land.

In Nederland schommelt het geboortecijfer van autochtone tienermeisjes al lange tijd rond de 4 per duizend. Onder Turkse en Marokkaanse meisjes is het geboortecijfer de afgelopen tien jaar fors gedaald, tot het niveau van autochtone meisjes. Het geboortecijfer van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse meisjes daarentegen blijft hoog.
Provincie:
Tag(s):