dinsdag, 15. juni 2010 - 8:30 Update: 08-07-2014 1:04

Veel fraude ontdekt in champignonteel

Den-Haag

Bij controles op champignonbedrijven in Nederland blijkt dat er bij 98 van de 250 word gefraudeerd.

Werknemers uit Polen en Bulgarije werden op grote schaal onderbetaald. Meer dan een kwart van de gecontroleerde bedrijven hadden illegaal vreemdelingen aan het werk gezet. Ruim tien procent van de bedrijven wordt verdacht van belastingontduiking. In totaal is er voor ruim € 1,5 miljoen aan boetes en naheffingen opgelegd.

De controles in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland waren gericht op verdachte bedrijven. Malafide bedrijven werken met allerlei illegale constructies, waardoor ze bonafide ondernemingen kapot concurreren. Die worden opgekocht door niet-bonafide ondernemers, die daardoor een steeds grotere invloed in de branche krijgen.

De Arbeidsinspectie heeft voor een kleine € 800.000 aan boetes uitgedeeld. Champignonkwekers werken veel met buitenlandse werknemers. Er is een trend dat polen steeds vaker vervangen door Bulgaren, die bereid zijn tegen nog lagere lonen te werken.

De Belastingdienst is bij elf bedrijven (van de 98 onderzochte bedrijven) een boekenonderzoek gestart. De nu nog lopende onderzoeken hebben tot zover al geleid tot ruim € 650.000 aan naheffingen en € 120.000 aan boetes.

De buitenlandse werknemers kregen een veel lager nettoloon dan was afgesproken, omdat de werkgever aanzienlijke bedragen inhield voor huisvesting, eten of een opleiding om verschillende champignons te leren herkennen. Ook moeten ze vaak lange werkweken maken terwijl ze betaald worden voor hoogstens 38 uur. Werknemers die gaan klagen over hun loon of arbeidsomstandigheden zouden een boete van € 250 krijgen van de werkgever. Veel werknemers durven en doen dat dan ook niet, mede omdat ze tevreden zijn met een nettoloon van vier of vijf euro per uur, omdat dat meer is dan ze in eigen land verdienen.

Gelet op de situatie in de branche zullen de controles worden voortgezet.
Categorie:
Tag(s):