maandag, 12. april 2010 - 15:51

Veertig procent Zwollenaren wil binnen twee jaar verhuizen

Zwolle

Ruim 19.000 Zwolse huishoudens geven aan binnen twee jaar te willen verhuizen, of te starten op de woningmarkt. ‘Dat is 39 procent van het totaal, zo blijkt uit het Woononderzoek 2009’, meldt de gemeente Zwolle maandag.

Het onderzoek laat ook zien dat Zwollenaren over het algemeen positief zijn over hun woning. Van de ondervraagden die aangeven niet te willen verhuizen geeft 82 procent aan tevreden te zijn met hun huidige woning. Ook is de tevredenheid over de woonomgeving een bepalende factor om te blijven.

De helft van de huishoudens met een verhuiswens zal waarschijnlijk ook daadwerkelijk verhuizen. Daarmee ontstaat een goede indicatie over de verhuisbeweging, maar kan het niet als een harde prognose gezien worden. Als er alleen naar de verhuisbewegingen gekeken wordt is er een tekort van 5.660 woningen.

Er is vraag naar 21.990 woningen, het aanbod van vrijkomende woningen is 16.340. Het tekort is het grootst bij woningen met een huur van 393-525 euro per maand en bij koopwoningen in het goedkopere segment (170.000 euro tot 200.000 euro).De vraag naar woningen tussen 270.000 tot 300.000 euro neemt iets toe. De markt voor woningen van 330.000 euro of meer is niet zo groot.

Door de kredietcrisis is de Zwolse huizenmarkt vorig jaar stilgevallen, maar de vraag naar woningen blijft onverminderd groot. Zwolle zal in de komende jaren qua inwonersaantallen fors blijven groeien. Via de Zwolse Aanpak van de woningmarkt zijn maatregelen genomen om de woningmarkt te stimuleren.

Daarnaast zijn de gemeente, het Concilium (de vereniging van marktpartijen op terrein van de woningmarkt) en de Zwolse corporaties volop aan de slag met de voorbereidingen voor nieuwbouwprojecten als de woningmarkt weer volledig is aangetrokken. De uitkomsten van het Woononderzoek 2009 wijzen uit dat er dan sprake kan zijn van een inhaalvraag.
Provincie:
Tag(s):