vrijdag, 13. augustus 2010 - 20:23

Veiligheid inwoners Emmer-Compascuum staat voorop

Emmer-Compascuum

De burgemeester van de gemeente Emmen heeft op grond van artikel 175 van de Gemeentewet de eigenaar van enkele panden in het centrum van Emmer-Compascuum, opgedragen de panden zo spoedig mogelijk te slopen en met de grond gelijk te maken. De burgemeester heeft deze maatregel genomen in het belang van de openbare orde en veiligheid in het centrum van Emmer-Compascuum. De veiligheid van de inwoners van Emmer-Compascuum staat voorop.

Al enige tijd is er onrust onder de inwoners van Emmer-Compascuum over de staat van enkele onbewoonde panden in het centrum van het dorp. De panden verkeren in vervallen staat en zijn in principe rijp voor de sloop. De panden zijn eigendom van een projectontwikkelaar die voor deze plek plannen ontwikkelt voor nieuwbouw. Hoewel het terrein met hekken is afgesloten en er de afgelopen weekenden voortdurend toezicht heeft plaats gevonden, heeft er meerdere keren brand gewoed, ook het afgelopen weekend. Een en ander veroorzaakt maatschappelijke onrust en onveiligheid.

Om nieuwe brandstichtingen en vandalisme te voorkomen heeft de burgemeester besloten een noodbevel uit te vaardigen. De eigenaar is opgedragen het terrein te beveiligen en de panden zo snel mogelijk te slopen en het sloopmateriaal af te voeren.

Met ingang van vrijdag 13 augustus zal het terrein 24 uur per dag worden bewaakt door medewerkers van de Stichting Veiligheidszorg. Vanaf dinsdag 17 augustus is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de beveiliging.
Provincie:
Tag(s):