vrijdag, 1. oktober 2010 - 10:30

Verandering van leefstijl kan borstkanker voorkomen

Oktober Borstkankermaand: GGD A’dam richt zich op voorkómen en vroege opsporing.

Ook dit jaar is oktober wereldwijd Borstkankermaand. Tijdens deze campagne wordt extra aandacht gevraagd en gegeven aan allerlei aspecten van borstkanker.

GGD Amsterdam doet lokaal mee aan deze campagne en richt zich voornamelijk op het voorkómen en de vroege opsporing van borstkanker. De GGD adviseert om elke dag minimaal een half uur te bewegen, deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en zelf alert te zijn op borstafwijkingen. Het risico op het krijgen van borstkanker wordt naast voldoende bewegen ook kleiner door het behouden van een gezond gewicht en matig te zijn met alcohol. Alleen al door voldoende te bewegen kan het aantal gevallen van borstkanker in Nederland afnemen met circa 1500 per jaar.

Activiteiten GGD Amsterdam
Om aandacht te geven aan de preventie en vroege opsporing van borstkanker stuurt de GGD in oktober een mailing van folders naar ongeveer 300 organisaties in Amsterdam en Diemen. Ook organiseert de gezondheidsdienst gratis groepsvoorlichtingen in diverse talen en geeft ze informatie op een aantal grote publieksmanifestaties zoals de Gemeentedag voor Ouderen op 9 oktober in het stadhuis. Daarnaast zendt AT5 een spotje uit in het programma Amsterdam.nl/TV en richt de openbare bibliotheek op haar hoofdvestiging op het Oosterdok een vitrine in op het Gezondheidsplein.

Meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen
Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen en 13.000 vrouwen borstkanker. Eén op de acht vrouwen krijgt hier ooit in haar leven mee te maken. Daarmee is borstkanker in ons land de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het komt het meest voor bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar.

Risicofactoren
Inmiddels is bekend dat borstkanker voor een deel samenhangt met leefstijl. Door veranderingen in leefstijl kan het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt, dalen. Risicofactoren waardoor men een grotere kans heeft op het krijgen van borstkanker zijn onder andere te weinig lichaamsbeweging, te zwaar zijn in en na de overgang en te veel alcohol. Het veranderen van risicovolle leefgewoonten, zoals meer gaan bewegen, is goed in te passen in het dagelijkse leven. Door voldoende te bewegen kan het aantal gevallen van borstkanker in Nederland afnemen met circa 1500 per jaar.

Meer informatie
Meer informatie over het verkleinen van de kans op borstkanker en het bevolkingsonderzoek is te vinden op www.pinkribbon.nl, www.kwfkankerbestrijding.nl en www.bevolkingsonderzoeknaarborstkanker.nl
Provincie:
Tag(s):