woensdag, 27. oktober 2010 - 21:03

Verbetering vergoedingsregeling ondernemers NZ-lijn

Amsterdam

Er komt een verbetering van de regeling voor financiële vergoedingen voor
ondernemers langs de Noord/Zuidlijn. Dit heeft de gemeente Amterdam woensdag laten weten.

De extra tegemoetkoming richt zich op winkeliers en horecaondernemers die grote last ondervinden van de bouwwerkzaamheden en voor hun omzet in grote mate afhankelijk zijn van het winkelende publiek. Juist deze ondernemers ondervinden de meeste last door de werkzaamheden en verdienen daarom extra ondersteuning.

Wethouder Wiebes (Noord/Zuidlijn): “Op delen langs de lijn zitten de winkeliers al jaren lang verstopt achter de bouwhekken. Daar hebben ze nooit om gevraagd. Tegelijkertijd vervullen ondernemers een belangrijke rol in onze stad. Ze zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid in de buurt en spelen een belangrijke rol in de economie van onze stad. Dan moet je als overheid iets extra’s doen.”

Voor deze speciale groep ondernemers die onder het werkingsgebied van het Bedrijfschap Detailhandel, het Bedrijfschap Horeca of het Bedrijfschap Ambachten valt wordt het nu mogelijk een hoger bedrag per maand te ontvangen. Het bedrag is afhankelijk van de periode waarin de ondernemer zich langs het tracé van de Noord/Zuidlijn gevestigd heeft.

Hoe langer de ondernemer gevestigd is, hoe hoger het bedrag. Het gaat om een jaarlijks bedrag van maximaal € 6.000,-. Voorheen stond het bedrag vast op € 1.383,- per jaar. Met deze uitbreiding komt het college van B&W tegemoet aan de aanbevelingen van de Commissie Veerman en aan de wensen van de gemeenteraad om ruimhartiger om te gaan met schadevergoedingen voor bewoners en ondernemers langs de Noord/Zuidlijn.

Deze nieuwe uitbreiding komt nog bovenop de veranderingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. De regeling voor nadeelcompensatie voor ondernemers is het afgelopen jaar verruimd. Eerder kwamen ondernemers die zich na het begin van de bouw hadden gevestigd niet in aanmerking voor een vergoeding, omdat er sprake was van voorzienbaarheid.

Omdat de lijn later klaar is, is de regeling ook verbreed naar een deel van die ondernemers. Daarnaast komt een grotere groep bewoners en ondernemers in aanmerking voor een vast maandelijks bedrag als tegemoetkoming voor de overlast. Zij zijn hierover per brief door het Schadebureau Noord/Zuidlijn geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):