donderdag, 11. november 2010 - 13:10

Verdachte babymoorden naar Pieter Baan Centrum

Leeuwarden

De officier van justitie zal op 16 november 2010 tijdens de pro-forma*-behandeling van de zaak tegen de 26-jarige verdachte uit Nij Beets de rechtbank om schorsing van het onderzoek ter terechtzitting vragen vanwege opname van de vrouw ter observatie in het Pieter Baan Centrum.

De vrouw, die wordt verdacht van kindermoord c.q. kinderdoodslag op haar vier baby's is niet aanwezig tijdens de pro-forma-zitting. Zij heeft schriftelijk afstand gedaan van het recht ter zitting te verschijnen.

Het onderzoek naar de verwekker(s) van de baby's is afgerond.Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen strafrechtelijke betrokkenheid van anderen bij deze zaak. Om die reden en uit privacy-overwegingen doet het OM geen mededelingen over de omstandigheden waaronder de baby's zijn verwekt, noch over de afhandeling van de wettelijke voorschriften die volgens het Burgerlijk Wetboek gelden bij geboorten.

De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaatsvindt in het tweede kwartaal van 2011.
Provincie:
Tag(s):