woensdag, 15. september 2010 - 9:13 Update: 08-07-2014 1:02

Vereenvoudiging regels bespaart werkgevers 35 miljoen

Den Haag

Het vereenvoudigen van de voorschriften voor werkgevers om de identiteit van nieuwe werknemers te controleren scheelt werkgevers jaarlijks € 35 miljoen.

Werkgevers kunnen gebruikmaken van een speciaal ontwikkeld stappenplan dat onduidelijkheden wegneemt en voorkomt dat bedrijven onnodige handelingen verrichten. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De maatregelen zijn ontwikkeld naar aanleiding van een advies van de commissie Regeldruk Bedrijven om de verplichting van bedrijven om de identiteit van werknemers te controleren te verminderen en tegelijkertijd te kijken of de kosten kunnen worden verminderen. Het nieuwe stappenplan wordt de komende tijd vertaald in een heldere handleiding voor werkgevers.

Minister Donner over de maatregelen: “Dit is in het voordeel van iedereen. Voor werkgevers wordt de administratieve rompslomp verminderd en de overheid kan eenvoudiger inspecteren op legale werknemers.”

Verder schrijft minister Donner dat de Wet arbeid vreemdelingen vereenvoudigd wordt. Na de wetswijziging behoeven uitzendbureaus niet langer een kopie van het identiteitsbewijs van alle buitenlandse werknemers aan de inlenende werkgever te sturen. Dat is alleen nog maar nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor een overgangsperiode blijft het ook nog verplicht voor uitzendkrachten uit Roemenië en Bulgarije een kopie van het identiteitsbewijs toe te sturen.
Categorie:
Tag(s):