donderdag, 9. september 2010 - 9:17 Update: 08-07-2014 1:02

Vereniging Eigen Huis: Operatie Schoon Schip pakt financiële misstanden aan

Amersfoort

Vereniging Eigen Huis gaat klachten verzamelen over financiële producten van banken en verzekeraars.

Daarvoor heeft de vereniging het meldpunt 'Schoon Schip' geopend voor financiële misstanden.

Vereniging Eigen Huis vraagt aan consumenten welke misstanden volgens hen als eerste aangepakt moeten worden. Het online meldpunt 'Schoon Schip' helpt mensen op weg met een lijst waarop voorbeelden staan van voorkomende kwesties. Iedereen die deze voorbeelden herkent kan daarbij zijn eigen ervaring melden, of kan zelf een onderwerp aandragen dat niet op de lijst voorkomt.

Terugroepacties
Vereniging Eigen Huis is van mening dat pas sprake kan zijn van een herstel van het consumentenvertrouwen als banken en verzekeraars zich actief opstellen en zelf de slechte producten uit het verleden terugroepen en repareren. Als dat niet gebeurt, zal het vertrouwen nauwelijks herstellen en ook direct weer afnemen, zodra blijkt dat een nieuw product niet voldoet aan de bij de consument gewekte verwachtingen.

Meldpunt
Vereniging Eigen Huis wil het herstelproces versnellen en verzamelt en analyseert veel voorkomende financiële misstanden rond de eigen woning. De vereniging zal de resultaten aan de betreffende bedrijven overhandigen en gaat zich hardmaken voor snelle en adequate oplossingen.

Schoon Schip
Banken en verzekeraars roepen vandaag de dag om het hardst dat ze de belangen van hun klanten centraal stellen. Dat is nodig omdat het ontstaan van de kredietcrisis voor een groot deel wordt toegeschreven aan het gedrag van deze sector. Daardoor is het vertrouwen van de consument in de financiële instellingen tot een historisch dieptepunt gedaald. Daar komt bij dat banken en verzekeraars in het verleden producten verkochten die de gewekte verwachtingen niet waarmaakten, zoals beleggingsverzekeringen en woonlastenverzekeringen.

Het meldpunt is tot 1 oktober 2010 voor iedereen geopend, dus voor zowel leden als niet-leden van Vereniging Eigen Huis.
Categorie:
Tag(s):