dinsdag, 28. december 2010 - 12:02

Verhoging niveau inburgeringsexamen in buitenland

Den Haag

De eisen voor het inburgeringsexamen in het buitenland gaan omhoog. Het niveau van de Toets Gesproken Nederlands gaat van niveau A1min naar het niveau A1. Ook komt er een uitbreiding van het examen met de Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen. De nieuwe eisen treden 1 april 2011 in werking.

De verhoging van het toetsingsniveau naar A1 is conform het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen. En met een uitbreiding van het huidige beschikbare lespakket kunnen kandidaten zich voorbereiden op de nieuwe Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen. De maatregelen zorgen ervoor dat huwelijks- en gezinsmigranten voorbereid zijn op hun toekomst in Nederland en sneller en beter kunnen participeren.

De aangescherpte eisen voor het inburgeringsexamen in het buitenland maken deel uit van de maatregelen voor huwelijks-en gezinsmigranten. De nieuwe regels zijn vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.
Provincie:
Tag(s):