woensdag, 10. november 2010 - 15:58

Verhoging veiligheid bedrijventerrein Eemshaven

Eemsmond

De gemeente Eemsmond, de samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE), Bedrijfsbelangen Eemshaven (BBE), Groningen Seaports, Regiopolitie Groningen, MKB-Nederland Noord en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Groningen de intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Eemshaven ondertekend.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)’ geven de partijen aan dat ze zich gezamenlijk inzetten om aan de veiligheidseisen van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen te voldoen, zodat binnen twee jaar het officiële KVO-certificaat behaald wordt. Het doel van de partijen is om de veiligheid van het bedrijventerrein structureel naar een hoger plan te tillen.

Op dit moment worden de veiligheidsrisico’s geanalyseerd en in het voorjaar is het plan van aanpak gereed. In het plan van aanpak wordt aangeven hoe de partijen het bedrijventerrein optimaal gaan beveiligen tegen bijvoorbeeld vernieling of brandstichting.
Provincie:
Tag(s):