zaterdag, 31. juli 2010 - 10:34

Verhuurder zet winkeliers uit Stadshart Amstelveen

Amstelveen

Detailhandel Nederland is zeer geschrokken van de werkwijze van verhuurder Unibail-Rodamcoin het Stadshart Amstelveen. Door gebruik te maken van de veelbesproken renovatiebepaling heeft deze verhuurder eenzijdig besloten om een grote groep huurders uit hun winkelpand te zetten.

Met als gevolg dat ondernemers zonder redelijke compensatie of vervangend winkelpand op straat komen te staan. Dit heeft Detailhandel Nederland zaterdag bekend gemaakt.

Het Stadshart Amstelveen is een relatief nieuw winkelcentrum en veel winkeliers hebben de afgelopen jaren het nodige geïnvesteerd in hun winkel. Detailhandel Nederland vindt de handelswijze van Unibail-Rodamco onacceptabel en pleit voor een snelle aanpassingvan het huurrecht.

Detailhandel Nederland krijgt met regelmaat klachten over de handelswijze van Unibail-Rodamco. Ook de huurcontracten die door Unibail-Rodamco worden opgelegd aan ondernemers zijn onredelijk. Zo draait de winkelier zelf voor de kosten op als een winkelpand niet op tijd, of met schade door Unibail-Rodamco wordt opgeleverd. In combinatie met de renovatiebepaling staan de huurcontracten van Unibail-Rodamco doorgaans bekend als wurgcontracten.

De huurbescherming van de winkelier is voor een belangrijk deel uitgehold. De verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen wegens ‘dringend eigen gebruik’. Deze fout in het huurrecht benadeelt de winkeliers fors. Tot aan de wetswijziging van 2003 was er geen wettelijke bepaling op grond waarvan een verhuurder renovatie kon afdwingen. Wel moest een huurder dringende reparaties en groot onderhoud toestaan. Wilde een verhuurder echter verder gaan en de huur opzeggen in het kader van een voorgenomen renovatie of herontwikkeling, dan toetste de rechter de belangen van beide partijen. Dit betekende een redelijke mate van huurbescherming.

Inmiddels is in de Tweede Kamer een concept-wetsvoorstel ingediend om de huurwet aan te passen. Detailhandel Nederland rekent erop dat de wetswijziging snel wordt doorgevoerd om de fout in de huurwet te corrigeren.
Provincie:
Tag(s):