dinsdag, 9. maart 2010 - 21:08

Verkenning nieuwe railverbindingen in Drenthe

Regio

Met de aanbieding van Railvisie Drenthe 2040 aan provinciale staten geeft het college van gedeputeerde staten het startschot voor een uitbreide verkenning van nieuwe railverbindingen. Nieuwe hoogwaardige openbaarvervoersverbindingen kunnen een belangrijke bijdrage zijn aan duurzame mobiliteit die goed past binnen de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe. In de visie geven gedeputeerde staten aan welke railprojecten in hun ogen voldoende kansrijk zijn om met betrokken partners uit te werken.

In de visie wordt prioriteit gegeven aan het project Regiotram Groningen – de Punt – Assen. Het past in de gebiedsontwikkeling Noord-Drenthe en het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Het project sluit goed aan op de Regiotram die in de stad Groningen in ontwikkeling is. Voor de vitaliteit van Drenthe is het van belang stedelijke netwerken snel en hoogwaardig met elkaar en met de rest van het land te verbinden. Naast Groningen-Assen wordt in de visie aandacht besteed aan het stedelijk netwerk Emmen-Coevorden in het oosten van de provincie en dat van de regio Zwolle, waarvan Meppel deel uit maakt. Hoogeveen wordt gezien als een relatief zelfstandige regionale verzorgingskern.

Voorgesteld wordt verder de verbinding van Emmen met Duitsland nader te onderzoeken via de bestaande railverbinding Coevorden – Nordhorn – Bad Bentheim. In dat kader stellen GS in een aparte rapportage vast dat een spoorlijn van Emmen naar Meppen geen nastrevenswaardige optie is, zowel niet voor het vervoer van personen als dat van goederen. Een onderzoek naar de haalbaarheid van deze verbinding was aan provinciale staten toegezegd.
Provincie:
Tag(s):