dinsdag, 27. juli 2010 - 10:15

Verlenging provinciale subsidie voor elektrisch varen

De provincie Fryslân verlengt de subsidieregeling voor elektrisch varen. De subsidie is voor het installeren van een elektrische motor in een nieuwe boot. Ook het vervangen van verbrandingsmotor door een elektrische motor komt in aanmerking. Particulieren en bedrijven kunnen subsidie aanvragen tot en met 13 augustus 2011. Er is nog 100.000 euro beschikbaar. De afgelopen periode zijn er 88 boten omgebouwd.

De subsidieregeling geeft een impuls aan de Friese ambities op het gebied van duurzame energie. In 2015 moeten er 3000 elektrisch aangedreven boten varen in Fryslân. Elektrisch varen betekent minder uitstoot en draagt dus rechtsreeks bij aan de waterkwaliteit in Fryslân en een duurzaam Fryslân.

Afhankelijk van het type motor en het vermogen om bedragen van € 1.500 tot maximaal € 6.500 per boot. De boot moet haar thuishaven in Fryslân hebben. De inbouw van een elektrische motor moet volgens een bepaalde kwaliteitsnormering. Meer informatie over de subsidie staat en www.fryslan.nl/schoonvaren. Daar staat ook het aanvraagformulier. De provincie Fryslân behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na 13 augustus 2011 worden ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking.

De subsidieregeling ‘Elektrisch varen’ is één van de acties uit het programma Duurzame Energie van de provincie Fryslân. Met een Friese aanpak werken we aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met woningcorporaties, gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, dorpsbelangen, provincies en inwoners. Met het programma Duurzame Energie zet de provincie Fryslân in op energie besparen, het opwekken van duurzame energie en als het niet anders kan slim gebruik maken van olie, gas en elektriciteit. En we zetten in op werkgelegenheid.
Provincie:
Tag(s):