woensdag, 1. september 2010 - 19:39

Verlenging voor project Houdgreep

Terneuzen

Inwoners van Terneuzen kunnen overlast die te maken heeft met drugs de komende jaren blijven aankaarten bij een centraal meldpunt. De gemeente Terneuzen heeft besloten om het speciale project Houdgreep met twee jaar te verlengen.

Het project heeft als doel om drugsoverlast tegen te gaan. Dit gebeurt door een centraal meldpunt voor klachten en een samenwerking in de aanpak van overlast.

De drie burgemeesters van de betrokken gemeenten, politie en justitie hebben de samenwerking in Project Houdgreep geëvalueerd op basis van het jaarverslag 2009. Alle deelnemers onderschreven de voordelen van het project en de wens werd daarom uitgesproken het project te continueren.

Vergeleken met 2008 daalde in 2009 het totaal aantal klachten, maar dit is geen reden om te stoppen met het meldpunt. Door Houdgreep kan adequaat opgetreden worden en daarnaast wordt door het meldpunt automatisch centraal gemonitord hoeveel klachten er in de regio voorkomen. Het project heeft daardoor een belangrijke meerwaarde omdat zo grip op de drugsoverlast kan worden gehouden en overlast beter kan worden bestreden.

Het project is gestart in 1996 in Terneuzen en is steeds verlengd voor een periode van twee jaar. In 2006 werd het project uitgebreid tot Zeeuws-Vlaams project. De kosten voor de bemensing en verdere organisatie van het meldpunt zijn ongeveer 40.000 euro per jaar. Het geld wordt (naar rato) betaald door de deelnemende gemeenten. De gemeenten Hulst en Sluis besluiten nog of ook zij blijven deelnemen aan het project.

Het meldpunt is te bereiken via een gratis (en anonieme) drugsoverlastlijn, telefoonnummer 0800-0225085 en via internet www.politie.nl/zeeland/projecten/houdgreep.asp
Provincie:
Tag(s):