vrijdag, 26. maart 2010 - 22:03

Verloskundige zorg West-Friesland op één lijn

Hoorn

De verloskundigen die bevallingen thuis begeleiden, de verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van het Westfriesgasthuis hebben de handen ineen geslagen.

Zij hebben het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) West-Friesland opgericht. Daardoor ontstaan kortere lijnen, wat ten goede komt aan de veiligheid van de patiënten.

Goede samenwerking
Noortje Jonker, eerstelijns verloskundige, is een van de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband. “Vanuit de gedachte dat we allemaal werken aan hetzelfde doel en de beste verloskundige zorg voor onze patiënten willen, hebben wij deze intensievere samenwerking opgezocht.

Het VSV is hier een heel mooi resultaat van. Dit leidt tot een goede samenwerking, een prettige werkomgeving en het verstevigt de plezierige onderlinge sfeer van de betrokken zorgverleners. Maar bovenal komt het de patiëntenzorg ten goede.”

Afspraken, protocollen en verantwoordelijkheden
Het samenwerkingsverband houdt in dat er gezamenlijke afspraken worden vastgelegd rondom de zorg voor zwangere vrouwen. Fleur Rosier-van Dunné, gynaecoloog Westfriesgasthuis: “We gaan afspraken maken over bevallingen waarbij problemen worden verwacht, zoals stuitbevallingen.

Daarnaast werken we aan behandelprotocollen voor zwangere vrouwen met diabetes of overgewicht. Over hoe we onze patiënten informeren over het individuele behandelplan en wanneer een barende vrouw van thuis naar het ziekenhuis wordt verwezen, worden ook heldere afspraken gemaakt.”

Uniformiteit bij de diverse zorgverleners is belangrijk en staat voorop bij het VSV. Gezamenlijk wordt naar de toekomst gekeken. Het samenwerkingsverband sluit aan bij de adviezen van de landelijke stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, die eind vorig jaar een rapport heeft uitgebracht. Een van de aanbevelingen uit dat rapport is dat in elke regio van Nederland een VSV wordt opgericht.
Provincie:
Tag(s):