donderdag, 18. november 2010 - 9:07

Veroordeelden van zeden- en geweldsmisdrijven altijd achter de tralies

Den Haag

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie willen dat nooit meer een taakstraf kan worden opgelegd bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.

Zij vinden de taakstraf geen geschikte straf voor deze misdrijven, wel voor naar verhouding lichte strafbare feiten. De maatregel maakt deel uit van een daadkrachtige bestrijding van ernstige zeden- en geweldscriminaliteit, waar de bewindslieden voor staan.

Zeden- en geweldsmisdrijven zijn niet alleen zeer ingrijpend en traumatisch voor de slachtoffers en hun naaste omgeving, met name als het toegebrachte leed onherstelbaar is, maar zij raken ook in brede zin het vertrouwen in de rechtsorde en de veiligheidsbeleving van burgers. De bescherming van de samenleving tegen de daders maakt toereikende straffen en maatregelen daarom noodzakelijk.

Het besluit gaat verder dan het in 2009 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel van het vorige kabinet om taakstraffen bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven in te perken. In die regeling is een taakstraf nog mogelijk in combinatie met een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. Daar zetten de bewindslieden nu een streep door en dienen vandaag een nota van wijziging in bij de Tweede Kamer.

Ook wordt het openbaar ministerie straks verplicht een veroordeelde achter de tralies te zetten als die de taakstraf helemaal niet of slecht uitvoert. Nu staat nog in de wet dat het openbaar ministerie de zogeheten tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis kan bevelen. De bewindslieden vinden dat het niet aan het openbaar ministerie is om van een dergelijk bevel af te zien. Deze aanscherping vloeit voort uit het regeerakkoord.

Als er vanwege uitzonderlijke omstandigheden goede redenen zouden zijn waarom de veroordeelde zijn taakstraf niet (naar behoren) heeft verricht, dan kan hij een bezwaarschrift tegen het bevel van het openbaar ministerie indienen bij de rechter.
Provincie:
Tag(s):