donderdag, 22. april 2010 - 20:19

Verstandig zonnen, kan dat?

Hoorn

Medewerkers van de polikliniek dermatologie staan van maandag 26 april t/m donderdag 29 april tussen 11.00 en 15.00 uur in de hal van het Westfriesgasthuis om informatie te geven over verstandig zonnen. Zij gebruiken daarbij de zelftest ‘verstandig zonnen’.

Aan de hand van de uitslag kan meteen gerichte informatie gegeven worden over huidtype en verstandig zonnen en men krijgt meteen op de huid afgestemde zonnebrandproducten mee om uit te proberen. Er is veel informatie van het KWF over onder andere huidkanker en verstandig zonnen.

Toename aantal patiënten met huidkanker leidt tot extra druk op zorg
Ondanks de vele waarschuwingen over de schadelijke effecten van de zon blijft het aantal huidkankerpatiënten in Nederland snel toenemen. De ontwikkeling tot een chronische aandoening is niet meer te stoppen.

De zorg voor huidkankerpatiënten is een toenemend probleem. En aangezien het merendeel van de huidtumoren nog steeds chirurgisch behandeld dient te worden, is de impact op de gemiddelde polikliniek dermatologie enorm. Al langer wordt gemiddeld 50% van de tijd van de dermatoloog besteedt aan huidkanker en premaligniteiten. Uiteraard zijn de financiële gevolgen ongunstig en is het betaalbaar houden van de gezondheidszorg een zorg van ons allen.

Cijfers
Huidkanker neemt in Nederland tegenwoordig een belangrijke plaats in: één op de zes Nederlanders krijgt inmiddels huidkanker. Precieze cijfers zijn niet voorhanden door het feit dat een adequate kankerregistratie voor non-melanoma huidkanker helaas niet bestaat.

KWF kankerbestrijding spreekt van ruim 36.000 gevallen per jaar. Maar aangezien lang niet alle non-melanoma huidtumoren in een registratie worden opgenomen, kan het totale aantal op ruim 100.000 per jaar uitkomen. De toename wordt geschat op ongeveer 7% per jaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat we in 2020 in Nederland zo’n 200.000 gevallen van huidkanker per jaar zullen hebben.
Provincie:
Tag(s):