donderdag, 23. september 2010 - 9:54

Verstedelijkt gebied extra kwetsbaar bij rampen

Den Haag

In 2009 zijn ruim 142 miljoen mensen getroffen door 576 rampen waarvan 351 natuurrampen.

Gemiddeld worden er jaarlijks 255 miljoen mensen getroffen door rampen. 2009 telde zelfs het minst aantal natuurrampen en getroffenen van het afgelopen decennium. Vanaf 2005 neemt het aantal natuurrampen jaarlijks af. Dat staat in het Wereld Rampen Rapport van het Rode Kruis, een jaarlijkse uitgave van het Internationale Rode Kruis dat vandaag wordt gepubliceerd.

Overstromingen grootste zorg

Overstromingen zorgden wereldwijd (43 procent) voor de meeste slachtoffers. Wereldwijd veroorzaakten natuurrampen in 2009 10.551 dodelijke slachtoffers. De aardbeving op het eiland Sumatra in Indonesië in september, was de meest dodelijke natuurramp. Er vielen 1117 dodelijke slachtoffers. Dit cijfer ligt ver onder het aantal dodelijke slachtoffers van grote natuurrampen als de Tsunami in 2004 (226 duizend), cycloon Nargis in Myanmar in 2008 (138 duizend), de aardbeving in Sichuan in China in 2008 (87 duizend) en in Bam in Iran in 2003 (26 duizend).

Van de in totaal 351 natuurrampen in 2009 waren er 325 weer-gerelateerd. Er werden 150 overstromingen geteld, 85 orkanen en 22 aardbevingen. Azië werd met 39 procent van alle natuurrampen het meest getroffen. De drie natuurrampen met de meeste slachtoffers vielen allen in China en troffen ruim 10 miljoen Chinezen.

Economische schade

De financiële schade wereldwijd in 2009 als gevolg van rampen bedroeg 41,4 miljard dollar. Orkanen vormden de grootste kostenpost met 24,6 miljard dollar, gevolgd door overstromingen die de wereld 7,7 miljard dollar kostten. De schade als gevolg van extreme kou en hitte wordt beraamd op 1,1 miljard dollar. Cycloon Klaus, die met name Frankrijk in januari 2009 trof, veroorzaakte de meest kostbare ramp: Deze omvatte een schadepost van 3 miljard dollar en staat daarmee op de 51ste plaats in de wereldwijde ranking van meest kostbare natuurrampen.

Verstedelijking

In 2009 woonden er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in steden dan op het platteland. Rampen treffen dan ook in toenemende mate mensen in verstedelijkt gebied. Problematiek als gevolg van - te - snelle verstedelijking en bevolkingsgroei, ondermaats lokaal bestuur, gebrekkige infrastructuur, ondermaatse gezondheidszorg en - in veel gevallen - toenemend geweld maken dat bewoners van stedelijke gebieden extra kwetsbaar zijn voor rampen. De verandering in het klimaat zorgt voor meer extreme weertypes en vergroot het risico op rampen voor stadsbewoners.

Het Rampenrapport van het Rode Kruis stelt dat overheden, maar ook de hulporganisaties, zich nog niet voldoende hebben aangepast aan deze situatie. Daar moet dringend verandering in komen. Cees Breederveld, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis: ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wonen er meer mensen in steden dan op het platteland, maar de wereld heeft zich niet aan deze verandering aangepast. Daarom worden meer mensen het slachtoffer van stedelijke rampen, zoals de vreselijke aardbeving die Haïti trof eerder dit jaar.’
Provincie:
Tag(s):