dinsdag, 27. april 2010 - 15:31 Update: 08-07-2014 1:04

Vertrouwen ondernemers industrie neemt verder toe

Den Haag

Ondernemers in de industrie waren in april minder somber gestemd dan in maart 2010. Het producentenvertrouwen steeg van -3,1 naar -1,4, de hoogste waarde in anderhalf jaar tijd.

Met name over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers optimistischer. April was de vierde maand op rij waarin het vertrouwen van de ondernemers in de industrie toenam.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

Over de verwachte productie in de komende drie maanden waren de ondernemers veel optimistischer dan in maart. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde, maar in veel mindere mate. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks.

In april rapporteerden de ondernemers een flinke toename van de waarde van de orderontvangst. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) steeg van 99,5 naar 100,0.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers iets minder pessimistisch dan in maart. Wel was het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen nog steeds veel groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Onvoldoende vraag werd door veel minder ondernemers genoemd als een productiebelemmering dan een kwartaal eerder. In april was 30 procent van mening dat de productie door een tekortschietende vraag werd belemmerd, tegen 41 procent in januari.

De ondernemers waren in april veel optimistischer over de toekomstige afzet in het buitenland dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de buitenlandse afzet in de komende drie maanden zal toenemen was veel groter dan het aantal dat een afname voorziet.

De bezettingsgraad steeg van 77,3 procent in januari naar 78,7 procent in april. Desondanks was de bezettingsgraad nog steeds buitengewoon laag. Van 1989 tot en met 2008 benutte de industrie steeds tussen de 80 en 87 procent van haar productiecapaciteit.
Categorie:
Tag(s):