woensdag, 27. januari 2010 - 15:31

Verwaarloosde runderen in bewaring genomen

Zuid-Limburg

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op maandagavond 25 januari bij een melkveehouder in het Zuiden van Limburg dertig verwaarloosde kalveren in bewaring genomen. Dit heeft de AID woensdag bekendgemaakt.

De controleurs bezochten het bedrijf in het kader van een hercontrole. Ondanks eerdere afspraken met de ondernemer over het voeren en huisvesten van zijn vee, bleek het welzijn van de dieren op het bedrijf uiteindelijk niet verbeterd.

Ondervoed
Alle dertig kalveren waren ondervoed. Zeven kalveren konden niet beschikken over een droge ligplaats. In overleg met Dienst Regelingen werd besloten de dieren bestuursrechtelijk in bewaring te nemen. De kalveren zijn overgebracht naar een opvangadres waar zij de nodige verzorging krijgen.

De houder krijgt tevens een proces-verbaal voor het onthouden van de nodige zorg aan zijn vee. De AID blijft de komende periode toezien op het welzijn van de 120 aanwezige dieren op het bedrijf.
Provincie:
Tag(s):