zaterdag, 18. december 2010 - 11:45 Update: 08-07-2014 1:01

Verzekeraars wijzen op mogelijkheid aanpassing beleggingspolis

Den Haag

Verzekeraars zullen klanten met een beleggingsverzekering actief wijzen op de mogelijkheid tot aanpassing of omzetting van de bestaande beleggingspolis.

Dat heeft het Verbond van Verzekeraars minister De Jager van Financiën laten weten. De Jager heeft de Tweede Kamer inmiddels hierover geïnformeerd in een brief naar aanleiding van Kamervragen over de compensatieregelingen voor woekerpolissen.

De minister wijst er in zijn brief op dat consumenten er goed aan doen advies in te winnen over de vraag of omzetting of beëindiging van een polis in concrete situaties wel in hun belang is. De brancheorganisatie van adviseurs, Adfiz, heeft volgens de bewindsman haar leden opgeroepen klanten met een beleggingsverzekering actief te benaderen.

De compensatieregelingen, waarmee ruim 2,5 miljard euro is gemoeid, worden gesteund door consumentenstichtingen met een breed maatschappelijk draagvlak. Ook zijn speciale regelingen voor problematische gevallen getroffen. De Jager wijst er op dat dankzij de overeengekomen compensatie voor woekerpolissen het voor veel mensen niet meer nodig is hun recht te halen via tijdrovende gerechtelijke procedures.
Categorie:
Tag(s):