dinsdag, 5. oktober 2010 - 11:33

Viaduct Europaweg-west dit najaar gerepareerd

Assen

De gemeente Assen, hoofdconstructeur Witteveen+Bos en hoofdaannemer Heijmans Wegenbouw zijn tot overeenstemming gekomen over het herstel van het viaduct in de Europaweg-west. In oktober starten de werkzaamheden waarbij de brugdekken worden opgevijzeld en de opleggingen worden vervangen. De werkzaamheden duren, bij goede weersomstandigheden, tot eind dit jaar.

De herstelkosten bedragen €480.000,- Hiervan betaalt de gemeente ruim € 200.000,- en de overige partijen het resterende bedrag.

Het viaduct in de Europaweg-west over de Vaart is in 2007 opgeleverd. In 2009 bleek uit onderzoek dat het viaduct constructieve gebreken vertoonde. De gemeente Assen heeft vervolgens opdracht gegeven om de randen van het viaduct te stutten, waardoor doorgaand verkeer mogelijk bleef. Uit voorzorg werd vrachtverkeer boven de 40 ton omgeleid.

Gemeente, aannemer en constructeur hebben overleg gevoerd over de oorzaak van de geconstateerde gebreken en de daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden. De drie partijen zijn tot overeenstemming gekomen over herstel van het viaduct en de verdeling van de kosten.
Tijdens de werkzaamheden in het najaar blijft doorgaand verkeer over de Europaweg-west mogelijk. Wel zal het verkeer enige hinder ervaren.
Provincie:
Tag(s):