maandag, 28. juni 2010 - 10:57

Vijftig schippers op de bon

Delft

Zo'n 150 schippers en opvarenden zijn afgelopen weekend op de bon gegaan tijdens de tweede controleactie op het water in het Westland en Midden Delfland.

Tijdens de controle werden vijftig processen-verbaal uitgeschreven voor verschillende overtredingen.

Bij de controle werd intensief vanaf zeven boten gecontroleerd door personeel van Politie Haaglanden, het Hoogheemraadschap van Delfland, GZH, Natuurmonumenten, de Havendienst Delft, Gemeente Westland, Gemeente Midden-Delfland, Provincie Zuid Holland en de KLPD dienst luchtvaart. Daarbij werd vanuit de lucht met een helikopter voor ondersteuning gezorgd.

Overtredingen

De controlediensten schreven ruim 50 processen-verbaal uit voor, het varen zonder vaarbewijs, geen registratie van snelle motorboten, geen Delflandsticker, geluidsoverlast, wildplassen, brugspringen, te snel varen en de dodemansknop niet gebruiken. De ingezette helikopter legde nog een aantal overtredingen en overtreders op foto en videobeeld vast. De politie stelt een onderzoek in naar deze gedragingen.
Provincie:
Tag(s):