zaterdag, 3. juli 2010 - 12:11

Vlissingen krijgt nieuwe burgemeester, sollicitatieronde loopt

Vlissingen

Afgelopen weken kreeg de Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw K.H.M. Peijs, twaalf sollicitaties binnen voor de functie van burgemeester van de gemeente Vlissingen.

Er hebben elf mannen en een vrouw gesolliciteerd. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 44 en 58 jaar. Onder de sollicitanten zijn zeven burgemeesters. De overige sollicitanten bekleden uiteenlopende functies en twee sollicitanten hebben, al dan niet full-time, een (politiek-)bestuurlijke functie.

De politieke overtuiging van de sollicitanten is als volgt: drie CDA, vier VVD, vier PvdA, een D66.
Provincie:
Tag(s):